Disclaimer

Uiteraard doet Kerncoach alle inspanningen om een goed functionerende, betrouwbare, actuele en correcte site te maken, echter kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Kerncoach wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Kerncoach behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, met uitzondering van links naar informatie van derden; hiervoor gelden hun respectievelijke disclaimers.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerncoach of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

U mag de link naar de website delen op social media, mits dit in gepaste context gebeurt.