WERKGELUK

WERKGELUK

Als mensen mij vragen wat ik voor werk doe, zeg ik meestal iets in de trant van ‘ik zet me in voor het persoonlijk geluk en werkgeluk van mensen’. Wat er dan gebeurt is echt leuk… De meeste mensen laten direct een positieve reactie zien, variërend van verwondering tot blijdschap of geestdrift. Je snapt dat ik hiermee vrij snel in een leuk gesprek terecht kom. En ergens in zo’n gesprek komt meestal ook de vraag ‘en wat doe je dan met geluk bij bedrijven?’

Drivers van werkgeluk
In mijn antwoord geeft ik meestal aan dat ik werk vanuit een fundament; vanuit de ‘drivers’ van geluk. Dat er niet één universeel model is voor geluk en dat ik er dus zelf één heb samengesteld. Vanuit mijn voorliefde voor eenvoud en op basis van de vele modellen die ik tegenkwam. Ik vertel dan over de drie drivers van (werk)geluk: betekenisvol doel, vertrouwen en erkenning. Dat mensen gelukkig worden als ze een bijdrage kunnen leveren aan een betekenisvol doel, als ze onderdeel zijn van een fijne en veilige gemeenschap (vertrouwen) en als ze voor vol aangezien worden (erkenning = autonomie, respect en ruimte voor ontwikkeling). Vooral bij deze laatste zie ik vaak een blik van verlangen… Meestal vertel ik dan ook nog over de kracht van positieve emoties. Dat het belangrijk is om de ‘drivers van geluk’ herkenbaar en geloofwaardig handen en voeten te geven in een onderneming. Dat dit leidt tot vele positieve momenten en dat vele positieve momenten zorgen voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn én betere prestaties.

Positieve energie als graadmeter
Als ik met een bedrijf of team aan de slag ga, kijk ik altijd naar deze driedeling. Hoe duidelijk en relevant is de bedrijfsvisie/missie, hoeveel inspiratie halen medewerkers hier uit, hoe ‘blij’ zijn de klanten, hoeveel energie krijgen de mensen in de onderneming van hun werk, hoe zit het met de erkenning van ieders talent, is er sprake van onderling vertrouwen, op welke geluksaspecten scoren ze goed en waar is ruimte voor verbetering, enzovoorts?
In een cultuur van vertrouwen en erkenning is er geen andere manier dan deze analyse met elkaar te doen. Samen bedenken we dus welke acties er nodig zijn om zowel bij klanten als in de eigen organisatie meer positieve momenten te realiseren. Mensen vinden het echt leuk en inspirerend om gezamenlijk na te denken over een positieve toekomst en het geeft hen de motivatie om er ook een bijdrage aan te leveren.

Geluktools
Geluk heeft veel met verbondenheid te maken. Wij mensen zijn bij uitstek sociale dieren en heel gevoelig voor het emotionele klimaat om ons heen. Alleen als het veilig voelt, openen we onszelf en kunnen we de beste versie van onszelf laten zien. De meeste tools die ik in mijn werk inzet, zijn ter bevordering van het onderlinge respect, vertrouwen en begrip. En voor het creëren en vieren van ‘positieve momenten’.

Nu geluk als thema op de werkvloer meer aandacht krijgt, zie je ook dat er steeds meer ondersteunende tools op de markt komen (en die ik dus ook kan inzetten). Zoals het onderzoek ‘Happy we work’ of de app/tool van Multiply Happiness of Emotome (spreek uit: emo toe mie).
Emotome is enerzijds een geluksscan maar ook een werkvorm om met elkaar nieuwe ‘happy habbits’ te ontwikkelen. Het maakte op mij een positieve indruk. Vooral ook omdat Emotome het resultaat is van gedegen kennis over emotie-gestuurde en betekenisvolle merken. Er draaien nu pilots bij KPN-dochter Simyo en het Klant Contact Services van Achmea. Deze laatste liet in een persbericht weten “Klant Contact Services wil het verschil maken voor mensen en dus een werkgever zijn die een positieve indruk in ieders leven achterlaat. Wij streven daarom naar gelukkige medewerkers, zodat ze dit ook uitstralen naar klanten, collega’s, familie en vrienden. Als werkgever maken we tijd vrij om in teamverband over geluk te praten en samen tot concrete acties en positieve gewoonten te komen.” Ik word daar wel blij van als een bedrijf op deze manier kleur bekent; dat snap je.

Eén ding weten we zeker. Simyo en Achmea zijn niet de enige. Ik bedenk me nu ter plekke dat ik het wel leuk vind om de mooiste voorbeelden van geluk op het werk hier te verzamelen en te delen. Dus als je nog een paar mooie nieuwe voorbeelden weet, dan hoor ik ze graag: info@kerncoach.nu

‘KERNzicht’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling.

Ik wens je een mooie dag!