TEAMCOACHING

Hoe vergroot je de effectiviteit van het team? Waar staat het team nu en wat heb je met elkaar te doen om meer uit de onderlinge samenwerking te halen? En waarom is kennis over de werking van het brein zo helpend bij teamontwikkeling?

Kerncoach

WEERSTAND

Wat kunnen we doen met de weerstand in ons team?

Kerncoach

EIGENAARSCHAP

Hoe ontwikkelen we meer eigenaarschap?

Kerncoach

SAMENWERKING

Hoe halen we meer uit de onderlinge samenwerking?

Kerncoach

REACTIVITEIT

Wat kunnen we doen om de reactiviteit uit het team te halen?

Kerncoach

SPANNINGEN

Hoe doorbreken we de spanningen die er zijn?

Kerncoach

TRANSITIE

Wat is er nodig voor een soepele transitie?

Kerncoach

CONFLICTEN

Hoe moeten we omgaan met interne conflicten?

Kerncoach

TRAUMA / VERLIES

Wat is de beste manier in de begeleiding bij verlies?

KernScan

HET BREIN EN TYPISCHE TEAMPATRONEN

Daar waar mensen samenwerken, zie je vaak dezelfde typische patronen terugkomen. Dat heeft alles te maken met hoe ons brein werkt. Als je aan de slag wilt met teamontwikkeling is het daarom heel helpend voor iedereen om meer kennis te hebben over hoe ons brein werkt. Dat geeft niet alleen meer inzicht maar ook onderling begrip. Breinkennis werkt in die zin verbindend omdat het inzicht geeft in ons menszijn.  

Naast breinkennis is het ook van belang dat teamleden een gezamenlijk beeld hebben van de huidige situatie. Daarom kijken we bij aanvang van ieder teamcoachtraject, samen met het team, naar wat er in de kern speelt. Wat gaat er goed en waar liggen de mogelijkheden voor verbetering? Is er sprake van een gedeeld beeld of lopen de meningen uiteen? 

Afhankelijk van de analyse kan het vervolg gericht zijn op het verhelderen van de ‘harde kant’ van het team. Of juist op het verbeteren van de interactiepatronen. We doen dat wat nodig is voor betere prestaties.

SOCIALE VEILIGHEID

Als je meer uit je team wilt halen, zit de oplossing soms in het verbeteren van de bovenstroom. Veel vaker gaat het in de kern toch om het versterken van de sociale betrokkenheid tussen mensen. 
Mensen zijn ‘diep sociale wezens’ en in de kern ontspannen wij alleen bij sociale veiligheid en vertrouwen. Alleen vanuit ontspanning zijn we wendbaar, sociaal, productief en creatief. Is die veilige basis er niet, dan komen we als mens en als systeem in overleven terecht. Met allerlei logische gevolgen van dien. De boel stagneert, mensen raken in de verdediging, en staan (onbewust) dus niet meer open voor groei en ontwikkeling. Er ontstaan dan gradaties van wantrouwen, onmacht, voorzichtigheid of juist van strijd. Kortom, allerlei vormen van weerstand die de natuurlijke drang naar ontwikkeling en transformatie hebben geblokkeerd. In 60% van de teams speelt een dergelijke dynamiek.

Kerncoach

DOORBREKEN VAN PATRONEN

Wanneer er in een team sprake is van weerstand, stagnatie of spanningen, is het van belang om deze te erkennen, te onderzoeken en om te buigen. Er is een groot scala van interventies voorhanden gebaseerd op de teamontwikkelingsleer. In de kern gaat het altijd over het opbouwen en/of versterken van zelfleiderschap, sociale veiligheid en de onderlinge betrokkenheid. Dat zijn de bouwstenen die nodig zijn voor het doorbreken van verdedigings- en overlevingspatronen in teams.
Ik maak gebruik van kennis uit de neurowetenschap, stressleer, systeemtheorie en groepsdynamica. In mijn coaching en training voor teams maak ik gebruik van benaderingen zoals Systems-Centered Theory, Secure Based Leadership, Deep Democracy, Lencioni, Tuckman en Geweldloze Communicatie. 

WAT ANDEREN ZEGGEN

Lees hier wat opdrachtgevers over mij zeggen.

NEUROLEIDERSHAP

Meer weten over de werking van ons brein en de 'wetenschap van veiligheid'?

Als mijn manier van werken je aanspreekt, is het fijn om eerst kennis te maken. Dat kan zowel live als online. Dan kijken we ook of ik de aangewezen persoon ben of dat je meer bent geholpen met een doorverwijzing naar een collega teamcoach.