TEAMCOACHING

Hoe vergroot je de effectiviteit van het team? Waar staat het team nu en wat heb je met elkaar te doen om meer uit de onderlinge samenwerking te halen? Dat is in de kern waar teamcoaching voor bedoeld is: samen werken aan verbetering, ontwikkeling en transformatie. Welke vragen krijg ik als teamcoach?

Kerncoach

WEERSTAND

Wat kunnen we doen met de weerstand in ons team?

Kerncoach

EIGENAARSCHAP

Hoe ontwikkelen we meer eigenaarschap?

Kerncoach

SAMENWERKING

Hoe halen we meer uit de onderlinge samenwerking?

Kerncoach

REACTIVITEIT

Wat kunnen we doen om de reactiviteit uit het team te halen?

Kerncoach

SPANNINGEN

Hoe doorbreken we de spanningen die er zijn?

Kerncoach

TRANSITIE

Wat is er nodig voor een soepele transitie?

Kerncoach

CONFLICTEN

Hoe moeten we omgaan met interne conflicten?

Kerncoach

TRAUMA / VERLIES

Wat is de beste manier in de begeleiding bij verlies?

KernScan

INZICHT MET DE KERNSCAN©

Bij aanvang van ieder teamcoachtraject, kijken we met het team naar wat er in de kern speelt. Wat gaat er goed en waar liggen de mogelijkheden voor verbetering? Is er sprake van een gedeeld beeld of lopen de meningen uiteen?  Aangezien een gezamenlijk vertrekpunt nodig is voor een succesvol ontwikkeltraject, ligt hier vaak de eerste prioriteit. Afhankelijk van de analyse kan het vervolg gericht zijn op het verhelderen van de harde kant van het team. Of juist op het verbeteren van de interactiepatronen. En soms ligt de focus meer op  het effectief leren beïnvloeden van de onderstroom. Alle interventies zijn uiteraard gericht op teamontwikkeling en betere prestaties.

SOCIALE VEILIGHEID

Als je meer uit je team wilt halen, zit de oplossing soms in het verbeteren van de bovenstroom. Veel vaker gaat het in de kern toch om het versterken van de sociale betrokkenheid tussen mensen. 
Mensen zijn ‘diep sociale wezens’ en in de kern ontspannen wij alleen bij sociale veiligheid en vertrouwen. Alleen vanuit ontspanning zijn we wendbaar, sociaal, productief en creatief. Is die veilige basis er niet, dan komen we als mens en als systeem in overleven terecht. Met allerlei logische gevolgen van dien. De boel stagneert, mensen raken in de verdediging, en staan (onbewust) dus niet meer open voor groei en ontwikkeling. Er ontstaan dan gradaties van wantrouwen, onmacht, voorzichtigheid of juist van strijd. Kortom, allerlei vormen van weerstand die de natuurlijke drang naar ontwikkeling en transformatie hebben geblokkeerd. In 60% van de teams speelt een dergelijke dynamiek.

Kerncoach

ANGST, CONFLICT, VERLIES EN TRAUMA

Wanneer er in een team sprake is van weerstand of stagnatie zoals angst, conflict, verlies of zelfs trauma, is het daarom van belang om deze te erkennen, te onderzoeken en om te buigen. Er is een groot scala van interventies voorhanden gebaseerd op de teamontwikkelingsleer. In de kern gaat het altijd over het opbouwen en/of versterken van sociale veiligheid en de onderlinge betrokkenheid. Door het doorbreken van verdedigings- en overlevingspatronen van de mensen in het team. Ik maak daarbij o.a. gebruik van de kennis uit de neurowetenschap, stressleer, traumawerk, systeemtheorie en groepsdynamica. Ik werk vanuit het gedachtengoed dat daarbij aansluit zoals Systems-Centered Theory, Deep Democracy, Lencioni, Tuckman, Geweldloze Communicatie en Secure Based Leadership. Bij teamontwikkeling werk ik zowel met coaching als met training.  

WAT ANDEREN ZEGGEN

Lees hier wat opdrachtgevers over mij zeggen.

NEURO-LEADERSHIP

Meer weten over de 'wetenschap van veiligheid' en de training Neuro-leiderschap?

Als mijn manier van werken je aanspreekt, is het fijn om eerst kennis te maken. Dat kan zowel live als online. Dan kijken we ook of ik de aangewezen persoon ben of dat je meer bent geholpen met een doorverwijzing naar een collega teamcoach.