flow zone

IN DE FLOW ZONE

Wie wil er nou geen flow?
Ik kreeg een paar weken terug een mail van iemand die ik net daarvoor had leren kennen. Hij had mijn website gelezen en gaf mooie feedback. Toch leuk om te horen. Hij eindigde zijn mail met de vraag: ‘Wie wil er nou geen geluk’? Tja, zo lijkt het bijna een open deur. Is het dan ook zo dat er veel mensen werken in de ‘flow zone’? Als ik uitga van mijn eigen definitie, werken mensen in de ‘flow zone’ als ze een bijdrage kunnen leveren aan een inspirerend en liefst betekenisvol doel, als ze onderdeel zijn van een fijne community (vertrouwen) en als ze vol worden erkend (= autonomie, gehoord worden, respect en ruimte voor persoonlijk meesterschap). Wat simpeler zou je kunnen zeggen, als mensen in de ‘flow zone’ werken dan kríjgen ze energie, worden ze blij van hun werk en gaan ze op z’n minst met een ‘normale batterij’ naar huis. Tuurlijk is er in de ‘flow zone’ ook tegenslag of een mindere dag, maar de balans slaat duidelijk door naar het positieve. Eens?

Stress houd je uit de ‘flow zone’
Ik kan me herinneren dat ik een tijdje terug las over een onderzoek onder duizenden medewerkers in ruim honderd Europese bedrijven door de Duitse hoogleraar Heike Bruch. De resultaten waren indrukwekkend: tussen de 40% en 60% van de menselijke energie in organisaties gaat verloren. Stel je eens voor wat we zouden kunnen doen met die andere 40%! Hans van der Loo (samen met Integron) startte in Nederland de Energiemonitor en liet hetzelfde beeld zien: 51% van de menselijke energie gaat verloren. Ook de ‘factsheet werkstress van de Rijksoverheid’ van 11-2015, zet aan tot denken: 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim komt door stress; 1 miljoen mensen hebben burn-out klachten en 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress. 34% Van de werkstress ontstaat door te hoge taakeisen en 44% heeft te weinig autonomie op het werk. Dat zijn geen cijfers waar ik blij van word!

Een beetje stress op het werk bij tijd en wijle, is prima. Daardoor kom je in een bijzondere staat van alertheid wat de resultaten ten goede komt. Langdurige stress is echter funest. Door de aanmaak van stresshormonen (eerst adrenaline, daarna cortisol) onderga je een heftig sloopproces: aantasting van je immuunsysteem en je leervermogen (hypocampus) en een intern emotioneel alarmsysteem wat doorslaat waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Als de stress maar lang genoeg aanhoudt, staat er achter iedere pilaar een boef! En iedereen snapt dat je op zo’n manier vrij lastig in de ‘happy zone’ komt.

Hoe kom je van stress naar ‘bless’?
Als ik werk met teams en organisaties naar ‘high performance’ en meer werkgeluk, begin ik altijd met een goede analyse. Met de KERNscan© kijken we in welke zone de organisatie zit en waar zitten de verschillende teams? Zitten ze in de ‘stress-zone’ of in de ‘comfort zone’ of staan ze al met een half been in de ‘flow zone’? Waar zit het gelukspotentieel en wat is er nodig om het te kunnen benutten?

Organisaties die in de ‘comfort zone’ zitten of al deels in de ‘flow zone’, daarmee is het lekker bouwen en heb je snel resultaat. Door de positieve energie die ontstaat, komen mensen tot hele inspirerende initiatieven en groeien mooie nieuwe geluksrituelen. Maar als veel van de medewerkers in de ‘stress zone’ zitten, dan is zorgvuldigheid echt van belang. En is het vooral belangrijk om de stappen in de juiste volgorde te zetten en de oorzaken van stress aan te pakken. Waar zitten de angels? Is er geen heldere visie of duidelijke doelen. Zit er ruis in de taak- en rolverdeling, hoe zit het met de werkprocessen of zit het in de onderlinge sociale verhoudingen?

Vanuit de stressleer weten we dat je vaak al veel stress wegneemt als je mensen meer controlemogelijkheden geeft (autonomie in hun werk), sleutelt aan de voorspelbaarheid van het werk en voldoende sociale steun organiseert. Soms zit het meer op competentieniveau en is het nodig om te investeren in de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Of bereik je al heel veel als je de mensen helpt om efficiënter te werken op basis van praktische breinkennis (neuroleadership). En in een enkel geval is het nodig om (vaak therapeutisch) ruimte te creëren in iemands ‘perceptie van de werkelijkheid’. Pas als de organisatie weer beschikt over een gezond energieniveau is er ruimte om te groeien van ‘stress naar bless’!

Ik wens je een mooie dag!

‘KERNzicht’ is het blog van Jeanne Estourgie-Roefs over interessante ontwikkelingen en inzichten, inspirerende mensen en ‘eigen gedachten’ over persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling.