Teamcoaching

Hoe voorkom en doorbreek je stagnatie in organisaties? En zeker ook, hoe kan je stagnatie juist gebruiken voor ontwikkeling en transformatie? Dat is de KERN van mijn werk. Voorbeelden van vragen die naar mij toekomen zijn:

 • Hoe gaan we om met de weerstand in ons team?
 • Hoe ontwikkelen we meer eigenaarschap?
 • Hoe halen we meer uit de onderlinge samenwerking?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met andere afdelingen verbeteren?
 • Wat kunnen we doen om de reactiviteit uit het in het team te halen?
 • Hoe doorbreken we de spanningen die er zijn?
 • Waarom ‘loopt’ het niet?
 • Wat is er nodig voor een soepele transitie?
 • Hoe moeten we omgaan met interne conflicten?
 • Hoe gaan we om met trauma?
 • Wat is de beste manier in de begeleiding bij verlies?

In de verkenning kijk ik samen met de leider en het team naar wat er in de KERN speelt en wat er nodig is om de patronen te doorbreken en om te zetten naar ontwikkeling en transformatie. De eerste stap is bouwen aan een ‘secure based team’ waarbij we zowel kijken naar de harde kant van de organisatie (bovenstroom) als naar de onderstroom. Afhankelijk daarvan kiezen we voor teamcoaching en of coaching van de leider en of individuele teamleden. We werken samen vanuit plezier, openheid en ontspanning om de gewenste verandering, ontwikkeling en herstel op gang te brengen.

Sociale veiligheid cruciaal voor teams

Hoe halen we meer uit ons team?

Als je meer uit je team wilt halen, zit de oplossing soms in het verbeteren van de bovenstroom. Veel vaker gaat het in de KERN toch om het versterken van de sociale betrokkenheid tussen mensen.
Mensen zijn ‘diep sociale wezens’ en in de kern ontspannen wij alleen bij sociale veiligheid en vertrouwen. Alleen vanuit ontspanning zijn we wendbaar, sociaal, productief en creatief. Is die veilige basis er niet, komen we als mens en als systeem in overleven terecht. Met allerlei logische gevolgen van dien. De boel stagneert, mensen raken in de verdediging, staan (onbewust) niet meer open voor groei en ontwikkeling en er ontstaan gradaties van wantrouwen, onmacht en voorzichtigheid. Kortom, allerlei vormen van stagnatie; van ‘gestolde transitie’.

Om dat te doorbreken ga ik aan de slag met de aanwezige patronen van stagnatie zoals stress, conflict, verlies en/of trauma. In de KERN gaat het altijd over het opbouwen en/of versterken van sociale veiligheid/betrokkenheid en het doorbreken van verdedigings- en overlevingspatronen van mensen in groepen.
Ik maak daarbij o.a. gebruik van de kennis uit de stressleer, traumawerk, systeemtheorie en groepsdynamica. En werk met het gedachtengoed dat daarbij aansluit zoals Systems-Centered Theory, Deep Democracy, Lencioni, Geweldloze Communicatie en Secure Based Leadership. Ik werk zowel met coaching als met training. Lees hier wat opdrachtgevers over mij zeggen.